Sunday, 21 April 2013

Latihan Penembakan PALAPES-LAUT ALAM


Masjid Tanah– Latihan Penembakan PALAPES-Laut ALAM Pengambilan 1/2010 dan PALAPES-Laut ALAM Pengambilan 3/2013 telah dijalankan di Lapang Sasar 400 Meter, Kem Terendak. Seramai 17 orang Pegawai Kadet Kanan PALAPES-Laut ALAM Pengambilan 1/2010 dan 28 orang Pegawai Kadet PALAPES-Laut ALAM Pengambilan 3/2012 terlibat dalam siri latihan ini. Siri latihan penembakan pada kali ini melibatkan senjata M16A3 dan senjata M4 Colt 4.

Lapang Sasar 400 meter, Kem Terendak


Objektif latihan ini adalah:
(a)memperkenalkan jenis-jenis senjata , penggunaan dan langkah-langkah keselamatan pengendalian senjata
(b)membina keyakinan dan menanam sikap bertanggungjawab
(c)membiasakan pegawai-pegawai kadet menggunakan senjata
(d)mendisiplinkan pegawai-pegawai kadet dalam pengendalian senjata

Siri Latihan ini berlangsung selama dua hari dari 30 Mac 2013(Sabtu) hingga 31 Mac 2013(Ahad). Tidak ketinggalan juga, Pegawai kadet PALAPES LAUT-UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA(UPM) turut terlibat dengan latihan penembakan senjata ini. Komunikasi antara Pegawai Kadet dari kedua-dua kampus ini mampu diwujudkan dan dibuktikan melalui interaksi dan suai kenal antara mereka.

 
latihan penembakan


ANGGOTA PALAPES LAUT ALAMTerima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat bagi menjayakan siri Latihan Penembakan ini.
No comments:

Post a Comment